KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Aktuality

Pozvánka na seminář

Rubriky:Aktuality

V příloze najdete pozvánku na terénní seminář k OPŽP určený pro MAS Olomouckého kraje. Seminář se uskuteční v úterý 12.6. a pořádá jej Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko. Nahlašování účasti a případné dotazy zasílejte RNDr. Magdě Matoušové z AOPK ČR, RP Olomoucko (tel. 602 861 378, magda.matousova@nature.cz).  

Příspěvek

Pozvánka na zájezd

Rubriky:Aktuality

Vážení kolegové, v příloze najdete pozvánku na exkurzi do Polska, kterou pořádá MZe, SZIF, a MAS Moravská brána v rámci aktivit CSV.  

Příspěvek

Upozornění pro všechny MAS – Pokyny ke změnám integrovaných strategií CLLD v IROP

Rubriky:Aktuality

Dne 26.3.2018 jsme obdrželi zprávu k „Podávání změn integrovaných strategií CLLD ve vztahu k ŘO IROP. Ty MAS, které mají v akceptačním dopise, v rámci přílohy č. 3, povinnost s první změnou integrované strategie CLLD napravit nedostatky zjištěné v průběhu hodnocení, mohou tyto změny provést až při podání první změny k ŘO IROP. Respektive ŘO IROP …
Celý příspěvek

Příspěvek