KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

O nás

Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje (dále jen Krajské sdružení) je tvořeno všemi místními akčními skupinami sídlící na území Olomouckého kraje. Cílem Krajského sdružení je partnerství s relevantními aktéry na krajské úrovni, jako je Olomoucký kraj či Krajské agentury zemědělství a venkova Olomouckého kraje. Krajské sdružení plní důležitou roli komunikační platformy pro výměnu dobré praxe mezi členskými MAS, kterými jsou:

 • Bystřička, o.p.s.
 • MAS Hanácké Království, o.s.
 • MAS Horní Pomoraví o.p.s.
 • MAS Mohelnicko, o.s.
 • MAS Moravská brána, o.s.
 • MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s.
 • MAS Šternbersko o.p.s.
 • MAS Uničovsko, o.p.s.
 • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
 • Místní akční skupina Šumperský venkov, o.s.
 • MAS Moravská cesta, z. s.
 • MAS Hanácký venkov, z. s.
 • Prostějov venkov o.p.s.
 • Region HANÁ, o.s.
 • MAS Hranicko z. s.
 • Střední Haná, o.p.s.