KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

STEBEP

Partnerem projektu Místní partnerství zaměstnanosti je Regionalmanagement Obersteiermark, který zajišťuje implementaci Štýrského Paktu zaměstnanosti (Der Steirische Beschäftigungspakt  – STEBEP) na území Horního Štýrska. Tento Pakt zaměstnanosti byl podepsán v prosinci roku 2007 s platností do roku 2013. Uzavřeli jej Úřad práce Štýrsko, Země Štýrsko i sociální partneři (zaměstnanecká komora, svaz průmyslu, rakouský odborový svaz a hospodářská komora) jakožto nástroj kooperativní politiky zaměstnanosti.

STEBEP slouží jako platforma pro partnerské aktivity politiky zaměstnanosti ve Štýrsku. Základním cílem všech aktivit je dosažení plné zaměstnanosti prostřednictvím dobře nastaveného propojení politiky práce a zaměstnanosti se všemi ostatními politikami ve Štýrsku. STEBEP je postaven na dvou úrovních, a to zemské a regionální.  Partner projektu MPZ Regionalmanagement Obersteiermark pracuje na území Horního Štýrska. V regionálních paktech jsou propojeny cíle a strategie zemské úrovně s regionálně specifickými cíli. Cíl reginálních struktur je plánování přizpůsobené konkrétním potřebám a implementace, která umožňuje více inovací a vyšší efektivitu použitých finančních a speciálních zdrojů.

images