KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

RMOÖ

Partnerem projektu MPZ je RegionalmanagementOberösterreich (RMOÖ), který zajišťuje implementaci  Paktu zaměstnanosti na území Horního Rakouska.  Uzavřeli jej země Horní Rakousko, úřad práce, spolkový sociální úřad, hospodářská komora, zaměstnanecká komora, rakouský odborový svaz, zemská školní rada a průmyslové sdružení. Program na podporu paktu je od roku 1999 každoročně odsouhlasováván. Orgány teritoriálních paktů zaměstnanosti jsou Forum aktivní politiky trhu práce a koordinace paktu. Převedení programu podpory cíleně podporují dva regionální manažeři/ky pro práci, kteří také koordinují pakt na zemské úrovni. V hornorakouských okresech jsou nasazeni tři placement promotoři pro zpřístupnění pracovních míst a potenciálu pracovní síly (těžištěm paktu je poptávka po odbornících).

Příručkou pro aktivní politiku trhu práce v Horním Rakousku je strategie trhu práce Pracovní místo v Horním Rakousku 2020 vydaná r.2012. Strategické cíle hornorakouského paktu pro rok 2013 staví na dosažených pilířích v oblasti strategie trhu práce, přičemž těžiště spočívá v garantování vzdělání, zajištění odborníků a zvýšení spoluúčasti všech cílových skupin (mladiství a mladí dospělí, ženy, starší nezaměstnaní, příjemci sociálních dávek, migranti a lidé s omezením).

 

rmooe-logo