KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Pakty zaměstnanosti v partnerských regionech

Projekt Místní partnerství zaměstnanosti vychází ze zkušeností našich rakouských partnerů z Horních Rakous (RMOÖ) a Horního Štýrska (STEBEP), kde jako v ostatních rakouských spolkových zemích existují Pakty zaměstnanosti (nebo také Teritoriální pakty zaměstnanosti).

Pakty zaměstnanosti v Rakousku jsou smluvně ujednaná regionální partnerství s cílem propojit politiku trhu práce a zaměstnanosti s dalšími politikami (vzdělávací, dopravní aj.), tak aby pracovní trh co nejvíce odpovídal poptávce a byl otevřený k lidem s handicapem. Základním cílem je přispět ke zlepšení situace na pracovním trhu v regionech (na úrovni spolkové i místní). Nejčastěji jsou pakty zaměstnanosti postaveny na partnerství úřadu práce s vládou dané spolkové země, odbory, zaměstnavatelských asociací a místních aktérů. Cíle, struktura a aktivity partnerských dohod se řídí podle potřeb jednotlivých regionů. Existující pakty zaměstnanosti ve stávajícím plánovacím období mají nejčastěji za cíl:

  • zlepšení péče a podpory vybraných cílových skupin
  • tvorba a udržení pracovních míst
  • získávání finančních prostředků pro region
  • vyšší účinek a vyšší efektivita využívání finančních prostředků politiky zaměstnanosti
  • zachování trvale udržitelného „místa pro život“

Financování:

Pakty zaměstnanosti jsou v Rakousku podporovány z Operačního programu zaměstnanosti Rakousko 2007 – 2013 (prioritní osa 5). Finanční podpora z Evropského sociálního fondu dosahuje 46% rozpočtu Paktu zaměstnanosti.

Pakty zaměstnanosti zapojené do projektu MPZ:

images rmooe-logo