KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Pakty zaměstnanosti

Teritoriální pakty zaměstnanosti (dále Pakty zaměstnanosti) jsou smluvně dohodnutá regionální partnerství vytvořená na podporu propojení politiky pracovního trhu a zaměstnanosti s dalšími oblastmi politiky, aby přispěla ke zlepšení postavení trhu práce v rakouských regionech. Partnerská spolupráce má ovlivnit zvýšení účinnosti a výkonnosti použití finančních prostředků, zlepšení péče o určité cílové skupiny, zajištění a vytvoření pracovních míst, zajištění dopravních prostředků pro region a trvalé zajištění životního prostoru.

V rámci Paktů zaměstnanosti rozhodují zástupci úřadů práce, spolkové země, spolkové sociální úřady, sociální partneři a další partneři o programech a projektech na podporu zaměstnanosti a financují je ze společného rozpočtu paktů. Struktura a úkoly partnerských ujednání se řídí potřebami regionů.

Pakty zaměstnanosti k realizaci svých cílů mají k dispozici prostředky Operačního programu zaměstnanosti Rakouska pro rozvoj a vyzkoušení inovativních opatření na zlepšení integrace osob se zhoršeným přístupem na trh práce a spolupůsobení zúčastněných institucí regionu. Kofinancování projektů je mimo jiné zajištěno i z rozpočtů paktů.

Na koordinaci rakouských Paktů zaměstnanosti jsou využívány prostředků ESF, Operačního programu zaměstnanosti Rakouska 2007-2013, bod 5 a finanční prostředky spolkového ministerstva práce.

Na celostátní úrovni jsou Pakty zaměstnanosti řízeny koordinačním místem, které pomáhá s výměnnou zkušeností a přenosem know-how, a to jak v rámci Rakouska tak i na mezinárodní úrovni.