KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Krajské kulaté stoly

15. prosince 2014 – Závěrečná konference:

Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje za podpory Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR realizovalo závěrečnou konferenci v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti financovaného z OP LZZ, na které byly představeny Rakouské modely mezisektorové spolupráce aktérů v oblasti zaměstnanosti na regionální a místní úrovni. Hagspiel – PAQ_OÖ + Hošek – MPZ + praxe + Publikace dobré praxe

Náměstek ministryně Ing. Jan Marek z MPSV představíl stav příprav a aktuální návrhy podmínek pro vznik mezisektorových regionálních partnerství neboli paktů zaměstnanosti v ČR. Další příspěvky byly věnovány stavu příprav Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (Karásek – MS Pakt a TPZ v ČR) a především Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP Zaměstnanost (Hošek – OP Zam + CLLD). CLLD bude důležitou alternativou pro venkovské sociální a odpovědné podniky a jiné místní aktéry, kteří budou chtít v rámci místní partnerství pomoci vyšší zaměstnanosti a sociální inkluzi.

25. a 26. listopadu 2014 – Mezinárodní konference a workshop:

V Olomouci (25. 11.) a Branné (26. 11.) se uskutečnila konference a workshop za účasti rakouských partnerů z Horního Štýrska, kteří ve spolupráci s úřadem práce a venkovskými obcemi realizuji projekt meziobecní spolupráce v oblasti zaměstnanosti a prostupného zaměstnávání. Akcí se aktivně zúčastnili zástupci úřadu práce, kteří představili podmínky aktivní politiky zaměstnanosti pro příští rok.

14. listopadu 2014 – Diseminační seminář:

Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje realizovalo dne 14. listopadu 2014 ve městě Albrechtice diseminační seminář o výstupech projektu MPZ a příkladech dobré praxe, které byly identifikovány v Olomouckém kraji a u Rakouských partnerů. Program konference byl doplněn o prezentace o možnostech české-polské spolupráce v oblasti zaměstnanosti a otevření příhraničních trhu práce.

5. listopadu 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Koordinační jednání ke sladění postupů při tvorbě místních (venkovských), městských a krajských strategií v oblasti podpory mobility pracovní síly ve vazbě na vyšší konkurenceschopnost a zaměstnanost v Olomouckém kraji.

15. října 2014 – Diseminační konference:

Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje realizovalo dne 15. října 2014 v Konstantinových lázních konferenci o výstupech projektu MPZ a příkladech dobré praxe, které byly identifikovány v Olomouckém kraji a u Rakouských partnerů. Program konference byl doplněn o prezentace o podmínkách CLLD v OP Zaměstnanost, podporě investic při vzniku a rozvoji sociálních podniků z IROP, možnosti spolupráce s Agenturou sociálního začleňování.

29. září 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Koordinační jednání ke sladění postupů při tvorbě místních a krajských strategií.

22. – 23. září 2014 - Zahraniční workshopy:

Mezinárodní wokrshop byly zaměřené na podporu sociálních podniků v ČR a Rakousku a problém udržitelnosti principů a samotných sociálních podniků po skončení dotačních projektů. Potenciál rozvoje sociálně-podnikatelských záměrů v následujících letech 2015 – 2020 na základě dobré praxe.

22. září 2014 – Zahraniční konference:

Bližší informace o konferenci naleznete ZDE.

31. července 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Možnosti uplatnění principů duálního vzdělávání v Olomouckém kraji.

16. července 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Možnosti meziobecní spolupráce při vzniku pracovních míst na venkově v Olomouckém kraji. Zahraniční zkušenosti s rozvojem sociálních a komunitních podniků.

10. července 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Představení výsledků aktivní politiky zaměstnanosti v Olomouckém kraji a stavu nezaměstnanosti  specifických skupin trhu práce v roce 2014.

30. června 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Jednání k aktualizaci regionálních strategických dokumentů pro následující plánovací období EU.

10. června 2014 – Zahraniční konference:

Bližší informace o konferenci naleznete ZDE.

9. – 11. června 2014 - Zahraniční workshopy:

V pondělí 9. června odpoledne se uskutečnil v Lázních Jeseník workshop o rakouském modelu mezisektorové spolupráce v politice zaměstnanosti, které jsou v Rakousku dlouhodobě využívány na spolkové i místní úrovni. Své projekty do Jeseníku v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti přijely představit zástupkyně Regionálních paktu zaměstnanosti z Horního Štýrska. Štýrsko je jedinou spolkovou zemí Rakouska, které svůj Pakt zaměstnanosti realizuje na regionální (okresní) úrovní, díky čemuž jsou projekty a spolupráce s místními aktéry je blíže potřebám trhu práce a cílovým skupinám.

Den poté 10. června se uskutečnil dopolední workshop v Sudkově na Šumpersku, kde kromě rakouské praxe byly představeny i příklady tvorby pracovním míst v hostitelské obci Sudkov a firmě PRO-BIO, které jsou zaměřeny na obnovení pracovních návyků a praxe u dlouhodobě nezaměstnaných, a to jak úzkou spolupráci s kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR tak i grantovými projekty.

Ve středu 11. června proběhl poslední ze série zahraničních workshopů za účasti Bibiane Puhl z Hornoštýrského Paktu zaměstnanosti, který se uskutečnil v Kostelci u Holešova.

30. května 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Hodnoticí jednání k aktivní politice zaměstnanosti Olomouckého kraje v úvodní části roku 2014.

5. května 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Pracovní jednání k využití potenciálu zemědělské výroby pro prostupné zaměstnávání a pracovních pozici pro dlouhodobě nezaměstnané.

29. dubna 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti realizovalo setkání regionálních aktérů, které se uskutečnilo 29. 4. 2014 od 9:00 v  RCO Olomouc.  Úvodního slova a prezentace se ujal předseda NS MAS ČR František Winter představil možnosti komunitně vedeného místního rozvoje (dříve „LEADER“), jako nástroje místního rozvoje, zaměstnanosti a spolupráce na sociální inkluzi. Následovala prezentace Daniel Konczyna o principech územní dimenze Kohezní polity, kterou doprovázela živá diskuse o dopadech nástrojů územní dimenze na Olomoucký kraj. Zástupce magistrátu města Olomouce a Palackého univerzity přestavil stav tvorby strategie ITI Středomoravské aglomerace. Setkání uzavřela prezentace Radima Sršně zaměřená na komunitně vedený místní rozvoj v zemích EU a jiné nástroje územní spolupráce v sousedních zemích.

IMG_9978 IMG_9965 IMG_9960

25. dubna 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Poslední pátek v měsíci dubnu se uskutečnilo setkání zaměstnavatelů a zástupců místních partnerství, na kterém společně diskutovali o možnostech spolupráce a podpory podnikání na místní úrovni. Velkým tématem byla možnost finanční podpory podnikání z fondů EU a aktivity měst a obcí pomáhající zaměstnavatelům vytvářet nová pracovní míst.

IMG_9947 IMG_9946 IMG_9948

2. dubna 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Pracovní jednání krajských aktérů v oblasti podpory podnikání a příprava společných prezentací.

7. března 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

První pátek v březnu v Mohelnici se uskutečnil jeden z řady kulatých stolů zaměstnanosti, který byl zaměřen na spolupráci místní partnerství s Olomouckým krajem a jejich potenciál k řešení sociálního vyloučení v Olomouckém kraji. Setkání se aktivně účastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Michal Symerský, který ve svém úvodním příspěvku vyzdvihl dosavadní spolupráci na rozvoji venkova v Olomouckém kraji. Následně Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje KÚOK, informoval o možnostech další strategické spolupráce MAS s Olomouckým krajem na rozvoji venkova a podpory zaměstnanosti. Na závěr Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. z Agentury sociálního začleňování při Úřadu Vlády ČR (ASZ) informoval o variantách spolupráce při řešení sociálního vyloučení na venkova Olomouckého kraje. Fenomén sociálního vyloučení se čím dál častěji projevuje ve venkovských regionech, kde v malých obcích chybí služby sociální prevence. Nyní je hlavním úkolem MAS je zmapovat území a sociálně vyloučené lokality, podle metodiky ASZ, a případně identifikované problémy zanést do strategii MAS.

DSC00283 DSC00274 DSC00280

3. března 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti: 

Pracovní setkání k zapojení problematiky sociálního vyloučení do místních strategií zaměstnanosti a příprava veřejného jednání.

14. únor 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti: 

Pracovní jednání k propojení místních strategií zaměstnanosti s krajskými strategiemi regionálního rozvoje.

30. ledna 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti: 

Pracovní jednání územních aktérů.

15. ledna 2014 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti: 

Pracovní jednání k aktivitám relevantních aktérů politiky zaměstnanosti v roce 2014.

13. prosince 2013 – Zahraniční workshopy:

V úterý 3. 12. 2013 se uskutečnily ve městě Šumperk a obci Branná workshopy o rakouském modelu mezisektorové spolupráce v politice zaměstnanosti, které jsou v Rakousku dlouhodobě využívány na spolkové i místní úrovni. Tuto praxi přijeli do Šumperka a Branné v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti představit představitelky Paktu zaměstnanosti z Horního Rakouska. Anna Pucher a Doris Hagspiel, které ve svých prezentacích představili základní principy a cíle jejich Hornorakouského Paktu pro práci a kvalifikaci a některé inovativní a zajímavé projekty realizované na místní úrovni. V této souvislosti byly ředitelkou jihočeské MAS Rozkvět zahrady jižních Čech Martou Krejčičkovou představeny projekty, které jsou zaměřeny na zaměstnanost a přenos bavorské praxe. Místní workshopy byly především určeny členům pracovních skupin MAS zapojených do projektu Místní partnerství zaměstnanosti, kteří se nyní podilí na tvorbě analytických dokumentů a strategie pro následujících 7 let. 

DSC_1091 DSC00210 DSC00199

12. prosince 2013 – Zahraniční konference:

V pondělí 2. 12. 2013 proběhla konference o modelech mezisektorové spolupráce v politice zaměstnanosti, které jsou dlouhodobě využívány na úrovni spolkových zemích Rakouska. Tuto praxi přijeli do Olomouce v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti představit představitelky Paktu zaměstnanosti z Horního Rakouska Anna Pucher a Doris Hagspiel, které ve svých prezentacích představili základní principy a cíle jejich Hornorakouského Paktu pro práci a kvalifikaci a některé inovativní a zajímavé projekty realizované na místní úrovni. V této souvislosti byl představena i iniciativa v Moravskoslezském kraji, které se snaží zavést tuto rakouskou praxi regionálních Paktů zaměstnanosti na krajské úrovni. Zástupce Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Jan Beneš představil dosavadní aktivity realizované v rámci OP LZZ a cíle tvořeného strategického dokumentu.

DSC00132 DSC00138

2. října 2013 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Dne 2. října 2013 se uskutečnilo zajímavé setkání zástupců mnoha aktérů působících v oblasti zaměstnanosti a rozvoje venkova, které se uskutečnilo v Hranicích na Moravě. Aktivně se jednání zúčasnil Ing. Václav Čermák z MPSV, který představil aktuální stav tvorby OP Zaměstnanost; RNDr. Jan Beneš z Paktu zaměstnanosti MSK, který představil dosavadní aktivity v oblasti zaměstnanosti a jejich vize v rámci Akčního plánu zaměstnanosti. Následovala prezentace Ing. Marty Krejčičkové o projektu “Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ a setkání plné diskuse uzavřel krátký příspěvek o projektu „Místní partnerství zaměstnanosti“.

Velkým tématem setkání byla první výše uvedené prezentace o podmínkách a novinkách v Operačním programu Zaměstnanosti, kterou provázela široká diskuse mezi zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Národní sítě MAS ČR a místními aktéry. Setkání se mimo jiné zúčastnili zástupci Úřadu práce Olomouc, Svazu průmyslu a obchodu, OK4Inovace či člen Evropského hospodářského a sociálního výboru EU.

IMG_7690 IMG_7695 IMG_7697

26. srpna 2013 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Dne 26. srpna 2013 se uskutečnilo v rámci Krajských kulatých stolů zaměstnanosti projektu MPZ první jednání významných aktérů rozvoje severní části Olomouckého kraje, které svolal senátor Zdeněk Brož, místopředseda Svazu místních samospráv Radim Sršeň pod záštitou Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje. Jednání se účastnili zástupci všech místních akčních skupin a významných měst daného regionu, které doplnili zástupci Správy CHKO Jeseníky a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

IMG_7470  IMG_7474  IMG_7476

10. května 2013 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje zorganizovalo setkání zástupců obcí s představiteli Olomouckého kraje, Úřadu práce ČR a Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, které se uskutečnilo v kongresovém sále Krajského úřadu. Setkání, kterého se účastnili zástupci venkovských obcí ze všech částí Olomouckého kraje, obsahovalo aktuální informace o aktivitách a projektech. Velkým tématem pro starostky a starosty byly nedostatky a problémy spojené s veřejně prospěšná práce. Prezentace z jednání naleznete ZDE.

IMG_6247 IMG_6256

19. března 2013 – Krajský kulatý stůl zaměstnanosti:

Zástupci krajského sdružení MAS Olomouckého kraje se dne 19. března 2013 se zúčastnili jednání sociálních partnerů na krajské pobočce Úřadu práce ČR Olomouc. Krajského kulatého stolu zaměstnanosti se zúčastnili představitelé Olomouckého kraje, zaměstnavatelů, odborových organizací, neziskových organizací, agentury CzechInvest a samozřejmě Úřadu práce ČR. Na jednání byly představeny nejaktuálnější statistiky o stavu a vývoji zaměstnanosti, projektech aktivní politiky zaměstnanosti a projekt Místní partnerství zaměstnanosti.

DSC00013 DSC00012 DSC00011