KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

MPZ

 Projekt „Místní partnerství zaměstnanosti“

Tento projekt podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na přenos dobré praxe z Rakouska. Idea místního partnerství zaměstnanosti vychází ze zahraničních zkušeností právě v Rakousku či Dánsku, Francii, kde jsou při implementaci podpory z Evropského sociálního fondu využívaný místní mezisektorová partnerství. Cílem našeho projektu Místní partnerství zaměstnanosti je přenést z Rakouska dobrou praxi s místními a regionálními partnerstvími zaměstnanosti. Dílčím cílem projektu je vytvoření sítě místních partnerství zaměstnanosti, které bude sdružovat místní podnikatele, obce, neziskové organizace a jiné relevantní aktéry politiky zaměstnanosti, jako jsou odbory. Projekt MPZ je tvořen těmito klíčovými aktivitami:

 1. Rozvoj místního partnerství
 2. Realizace kulatých stolů zaměstnanosti
 3. Přenos zahraniční zkušenosti
 4. Tvorba místní strategie zaměstnanosti
 5. Společný akční plán zaměstnanosti pro Olomoucký kraj
 6. Šíření výstupů projektu a propagace dobré zahraniční praxe
 7. Projektové zázemí

Partneři projektu z řad MAS:

 • MAS Horní Pomoraví
 • MAS Na cestě k prosperitě – výstupy místního partnerství zde
 • MAS Partnerství Moštěnka
 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Uničovsko – výstupy místního partnerství zde
 • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Nefinanční partneři projektu:

 • Olomoucký kraj
 • Regionalmanagement Obersteiermark (STEBEP) – Horní Štýrsko
 • Regionalmanagement Oberösterreich (RMOÖ) - Horní Rakousy

Výstupy projektu:

Pakty zaměstnanosti v Rakousku

Krajské kulaté stoly zaměstnanosti

Kontaktní osoby:

Zuzana Vlasáková
projektová manažerka
e-mail: ksmasok.vlasakova@seznam.cz

Jiřina Buchtová
asistentka projektu
e-mail: ksmasok.buchtova@seznam.cz

Michaela Wolfová
koordinátorka zahraničních aktivit
e-mail: michaela.posoldova@volny.cz

Karel Hošek
koordinátor zahraničních aktivit
e-mail: ksmasok.hosek@seznam.cz;