KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje v Modré 27.11.2019

Rubriky:Aktuality

Ve středu 27. listopadu 2019 se uskutečnilo další setkání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje, tentokrát v prostorách hotelu Skanzen v Modré, a to při příležitosti setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje.

První část jednání byla věnována zejména aktuálnímu stavu a informacím k projektům v rámci PRV. Za RO SZIF Olomouc vystoupila Ing. Kateřina Benešová, která informovala o aktuálním stavu administrace projektů realizovaných prostřednictvím MAS. Dále Ing. Iva Přichystalová účastníky blíže seznámila s informacemi k plánovaným výzvám MAS v tzv. Článku 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

V odpolední části prvního dne programu proběhlo zasedání obou krajských sítí NS MAS ČR a také prezentace konzultanta pro IROP Filipa Unzeitiga. Následná diskuse se zaměřovala především na plnění závazného stanoviska ŘO IROP č. 16 a na uznatelné režijní výdaje.

Hlavním tématem druhého dne bylo nové programové období 2021‑2027. Ke stavu vyjednávání a přípravy na budoucí programové období EU vystoupil předseda Národní sítě MAS ČR Jiří Krist. Nedílnou součástí dvoudenního bloku bylo také navazování nových kontaktů a prohlubování vzájemných vztahů mezi MAS obou krajů a vzájemné předávání informací a zkušeností s realizací CLLD.

Pozvánka na setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje

Prezentace k PRV – ing. Benešová

Prezentace k čl. 20

Aktivity místních akčních skupin v období 2021-2027

foto

76781471_2541058929281545_3990563413041348608_n

77391099_2541058409281597_5731496293004476416_n

78335664_2541058169281621_3173308506153418752_n

78538421_432265954135409_8815926532640866304_n

Výstřižek

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Příspěvek