KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Upozornění pro všechny MAS – Pokyny ke změnám integrovaných strategií CLLD v IROP

Rubriky:Aktuality

Dne 26.3.2018 jsme obdrželi zprávu k „Podávání změn integrovaných strategií CLLD ve vztahu k ŘO IROP. Ty MAS, které mají v akceptačním dopise, v rámci přílohy č. 3, povinnost s první změnou integrované strategie CLLD napravit nedostatky zjištěné v průběhu hodnocení, mohou tyto změny provést až při podání první změny k ŘO IROP. Respektive ŘO IROP bude tuto povinnost sledovat až ve chvíli, kdy se změna týká programového rámce IROP.

Vzhledem k prioritnímu schvalování interních postupů a výzev MAS, budeme změny integrovaných strategií CLLD konzultovat primárně těm MAS, u kterých je tato změna potřebná pro vyhlášení výzvy MAS. U dalších změn očekávejte reakci ŘO IROP do jednoho měsíce. Pokud tedy změnu integrované strategie CLLD podáváte do více operačních programů a u jednoho z nich ji potřebujete vyřešit urgentně, změnu u ŘO IROP raději odložte, pokud tedy neplatí výše uvedené a nepotřebujete změnu v IROP provést kvůli vyhlášení výzvy MAS v IROP.

Změny integrovaných strategií zasílejte ke konzultaci na clldirop@mmr.cz. Změny s Vámi budou konzultovat pracovníci ŘO IROP, kteří s Vámi připomínkují interní postupy a výzvy MAS.

MAS Moravskoslezský a Olomoucký – Kateřina Skálová

Paní Ing. Kateřina Skálová k 13.4.2018 ukončuje svoji činnost na ŘO IROP, do té doby bude primárně vyřizovat interní postupy a výzvy MAS, které jí byly zaslány ke schválení. Od poloviny dubna bude jejím krajům přiřazen nový pracovník, dotčené MAS budou o změně informovány.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Příspěvek