KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Výsledky soutěže o nejzajímavější projekty a aktivity MAS Olomouckého kraje 2013

Rubriky:Aktuality

V soutěži místních akčních skupin Olomouckého kraje získalo ocenění 25 nejzajímavějších projektů a aktivit na venkově

Místní akční skupiny z Olomouckého kraje poprvé soutěžily o nejzajímavější projekty ze svých regionů, které se jim podařilo uskutečnit v posledních pěti letech. Z 25 oceněných se na vrcholu žebříčku objevují například projekty na zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru, mobilní letní kino pro venkov či park pro volnočasové aktivity (Výsledky soutěže).

V pěti hlavních kategoriích se hodnotily nejzajímavější projekty zemědělců, podnikatelů, obcí, neziskových organizací a projekty spolupráce mezi MAS, které se podařilo uskutečnit díky podpoře z Programu rozvoje venkova LEADER. Jako nejzajímavější vybrali hodnotitelé projekty Zdeňky Horníkové „Zdraví, sílu najdeš v sýru“ (Hranicko), Františka Halaxy „Zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru Bravůr“ (Šumpersko), Obce Troubelice „Park pro volnočasové aktivity (Uničovsko), občanského sdružení Film for People „Kino na vsi – mobilní letní kino pro šumperský venkov“ a projekt „Kroje našich krajů“, na kterém spolupracovaly MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, MAS Podhostýnska a slovenská MAS Malohont.

„Tyto, ale i další oceněné projekty budou zároveň hlavními náměty pro publikaci „Nejpěknější projekty aneb Reportáže z míst, kde už MASky pomohly“, kterou plánujeme vydat tak, aby byla k dispozici už na Národní konferenci Venkov 2013, jež se uskuteční v říjnu v Teplicích nad Bečvou,“ uvedl místopředseda krajského sdružení MAS v Olomouckém kraji a předseda MAS – Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák.

V dalších kategoriích se hodnotil zejména celkový přístup MAS ke svému regionu. Nejzajímavější propagační a společenskou akcí se stala dlouhodobá aktivita MAS Region Haná „Hanácké cestovatel“, která je interaktivní propagací míst v regionu. Nejzajímavější publikací je kniha rozhovorů s výrobci a držiteli certifikátu Haná regionální produkt® „Máme značku Haná“, která vznikla díky projektu spolupráce Nová energie pro regionální značku ve spolupráci MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, MAS Prostějov venkov a MAS Uničovsko. Na výrobu části publikace přispěl také Olomoucký kraj.

Nejzajímavější zpravodaj má MAS – Partnerství Moštěnka. Zvláštní ocenění získal ples Domova Paprsek pod vedením MAS Horní Pomoraví. Celkem se přihlásilo do soutěže projektů a aktivit MAS Olomouckého kraje 87 zájemců do deseti kategorií. Výběr nejzajímavějších projektů MAS provedla hodnotitelská komise složena z Kateřiny Mračkové (MZe/SZIF), Kateřiny Benešové (SZIF), Ondřeje Večeře (KUOK), Karela Hoška, Miroslava Mačáka a Ludmili Švitelové (všichni za KS MAS OK).

„Místní akční skupiny působí na venkově již téměř deset let, jejich práce se zintenzivnila v posledních pěti letech, kdy pomohly uskutečnit tisíce menších projektů. O práci MAS však veřejnost mnoho neví. Proto jsme uspořádali soutěž, abychom výsledky jejich aktivit přiblížili ještě více lidem,“ dodal Šulák.

Další informace:

V Olomouckém kraji v současné době působí 16 MAS, podporu z Programu rozvoje venkova 2007-2013 získalo 12 MAS, které rozdělily za posledních pět let téměř 500 milionů korun. Tři nepodpořené MAS získaly letos podporu z programu PRV III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Patnáct MAS získalo podporu z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013 na přípravu integrovaných strategií 2014-2020.

Místní akční skupina (MAS) je dobrovolným sdružením tří sektorů – veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, tedy starostů obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a dalších aktivních osob z regionu. Díky strategii, která získala podporu z Programu rozvoje venkova LEADER, vybírají MAS nejzajímavější projekty ve svém regionu k financování. MAS spolupracují na podpoře a naplňování projektů žadatelů s platební agenturou ministerstva zemědělství Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). MAS jsou neziskové organizace, mají právní formu občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob.

Vyhlašovatel soutěže: Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s. v Olomouckém kraji (KS MAS OK).

Zpracoval: Tomáš Šulák, místopředseda KS MAS OK

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Příspěvek