KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Výsledky soutěže o nejzajímavější projekty a aktivity MAS Olomouckého kraje 2013

Rubriky:Aktuality

V soutěži místních akčních skupin Olomouckého kraje získalo ocenění 25 nejzajímavějších projektů a aktivit na venkově

Místní akční skupiny z Olomouckého kraje poprvé soutěžily o nejzajímavější projekty ze svých regionů, které se jim podařilo uskutečnit v posledních pěti letech. Z 25 oceněných se na vrcholu žebříčku objevují například projekty na zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru, mobilní letní kino pro venkov či park pro volnočasové aktivity (Výsledky soutěže).

V pěti hlavních kategoriích se hodnotily nejzajímavější projekty zemědělců, podnikatelů, obcí, neziskových organizací a projekty spolupráce mezi MAS, které se podařilo uskutečnit díky podpoře z Programu rozvoje venkova LEADER. Jako nejzajímavější vybrali hodnotitelé projekty Zdeňky Horníkové „Zdraví, sílu najdeš v sýru“ (Hranicko), Františka Halaxy „Zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru Bravůr“ (Šumpersko), Obce Troubelice „Park pro volnočasové aktivity (Uničovsko), občanského sdružení Film for People „Kino na vsi – mobilní letní kino pro šumperský venkov“ a projekt „Kroje našich krajů“, na kterém spolupracovaly MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, MAS Podhostýnska a slovenská MAS Malohont.

„Tyto, ale i další oceněné projekty budou zároveň hlavními náměty pro publikaci „Nejpěknější projekty aneb Reportáže z míst, kde už MASky pomohly“, kterou plánujeme vydat tak, aby byla k dispozici už na Národní konferenci Venkov 2013, jež se uskuteční v říjnu v Teplicích nad Bečvou,“ uvedl místopředseda krajského sdružení MAS v Olomouckém kraji a předseda MAS – Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák.

V dalších kategoriích se hodnotil zejména celkový přístup MAS ke svému regionu. Nejzajímavější propagační a společenskou akcí se stala dlouhodobá aktivita MAS Region Haná „Hanácké cestovatel“, která je interaktivní propagací míst v regionu. Nejzajímavější publikací je kniha rozhovorů s výrobci a držiteli certifikátu Haná regionální produkt® „Máme značku Haná“, která vznikla díky projektu spolupráce Nová energie pro regionální značku ve spolupráci MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, MAS Prostějov venkov a MAS Uničovsko. Na výrobu části publikace přispěl také Olomoucký kraj.

Nejzajímavější zpravodaj má MAS – Partnerství Moštěnka. Zvláštní ocenění získal ples Domova Paprsek pod vedením MAS Horní Pomoraví. Celkem se přihlásilo do soutěže projektů a aktivit MAS Olomouckého kraje 87 zájemců do deseti kategorií. Výběr nejzajímavějších projektů MAS provedla hodnotitelská komise složena z Kateřiny Mračkové (MZe/SZIF), Kateřiny Benešové (SZIF), Ondřeje Večeře (KUOK), Karela Hoška, Miroslava Mačáka a Ludmili Švitelové (všichni za KS MAS OK).

„Místní akční skupiny působí na venkově již téměř deset let, jejich práce se zintenzivnila v posledních pěti letech, kdy pomohly uskutečnit tisíce menších projektů. O práci MAS však veřejnost mnoho neví. Proto jsme uspořádali soutěž, abychom výsledky jejich aktivit přiblížili ještě více lidem,“ dodal Šulák.

Další informace:

V Olomouckém kraji v současné době působí 16 MAS, podporu z Programu rozvoje venkova 2007-2013 získalo 12 MAS, které rozdělily za posledních pět let téměř 500 milionů korun. Tři nepodpořené MAS získaly letos podporu z programu PRV III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Patnáct MAS získalo podporu z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013 na přípravu integrovaných strategií 2014-2020.

Místní akční skupina (MAS) je dobrovolným sdružením tří sektorů – veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, tedy starostů obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a dalších aktivních osob z regionu. Díky strategii, která získala podporu z Programu rozvoje venkova LEADER, vybírají MAS nejzajímavější projekty ve svém regionu k financování. MAS spolupracují na podpoře a naplňování projektů žadatelů s platební agenturou ministerstva zemědělství Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). MAS jsou neziskové organizace, mají právní formu občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob.

Vyhlašovatel soutěže: Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s. v Olomouckém kraji (KS MAS OK).

Zpracoval: Tomáš Šulák, místopředseda KS MAS OK

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Příspěvek