KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Vyhlášení soutěže o nejzajímavější projekty a aktivity MAS Olomouckého kraje

Rubriky:Aktuality

Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje vyhlašuje „Soutěž o nejzajímavější projekty a aktivity MAS Olomouckého kraje“, jejíž cílem je propagovat kvalitní a inovativní projekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru, které byly realizovány v IV. ose LEADER PRV. Dále jsou předmětem soutěže aktivity související se propagací MAS a kvalitním informováním široké veřejnosti v rámci implementace Strategického plánu LEADER. V soutěži je též prostor pro ocenění inovativních a jedinečných aktivit MAS, a to v rámci posledních dvou soutěžních kategorií. Seznam všech soutěžních kategorií je uveden níže.

Pravidla soutěže:
Každá MAS může nominovat až tři projekty do každé soutěžní kategorie. Je v plně v kompetenci jednotlivé MAS, jestli nominace projektů do soutěže proběhne veřejným hlasováním či odborným výběrem. O výhercích soutěže bude rozhodovat Hodnotitelská komise složená ze zástupců MAS Olomouckého kraje, SZIF, KAZV a Olomouckého kraje. Přihlášky (příloha) do soutěže můžete zasílat do 10. května 2013 na e-mailovou  adresu: ksmasok.hosek@seznam.cz.

Termíny: 
Vyhlášení soutěže: 8. 4. 2013
Uzávěrka příjmu nominací: pátek 10. 5. 2013 (včetně)
Zasedání Hodnotitelské komise: do pátku 17. 5. 2013
Slavnostní vyhlášení: po 20. 5. 2013 (bude upřesněno)

Soutěžní kategorie:
A1) Nejzajímavější projekt MAS – zemědělec
A2) Nejzajímavější projekt MAS – podnikatel
A3) Nejzajímavější projekt MAS – obec
A4) Nejzajímavější projekt MAS – nezisková organizace
A5) Nejzajímavější projekt spolupráce mezi MAS
B1) Nejzajímavější propagační akce MAS
B2) Nejzajímavější publikační aktivita MAS (jen jednorázová akce)
B3) Nejzajímavější zpravodaj MAS
B4) Nejzajímavější aktivita spolupráce partnerů MAS
C) Zvláštní ocenění
D) Hodnocení veřejnosti

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Příspěvek