KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje v Modré 27.11.2019

Rubriky:Aktuality

Ve středu 27. listopadu 2019 se uskutečnilo další setkání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje, tentokrát v prostorách hotelu Skanzen v Modré, a to při příležitosti setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje. První část jednání byla věnována zejména aktuálnímu stavu a informacím k projektům v rámci PRV. Za RO SZIF Olomouc vystoupila Ing. Kateřina …
Celý příspěvek

Příspěvek

Jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje v Olomouci 24. září 2019

Rubriky:Aktuality

V úterý 24. září 2019 se uskutečnilo další setkání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje, tentokrát v prostorách RO SZIF v Olomouci. První část jednání byla věnována zejména aktuálnímu stavu a informacím k projektům v rámci PRV. Za RO SZIF Olomouc vystoupila Ing. Kateřina Benešová, která informovala o aktuálním stavu administrace projektů realizovaných prostřednictvím MAS. …
Celý příspěvek

Příspěvek

Jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje ve Šternberku 27.5.2019

Rubriky:Aktuality

Za účasti starosty města Šternberka, hejtmana Olomouckého kraje, předsedy Národní sítě MAS ČR a dalších významných hostů se v pondělí 27.5.2019 uskutečnilo setkání Krajského sdružní MAS Olomouckého kraje. První část jednání byla věnována zejména diskusi k vyváženému rozvoji venkovských území. Ve druhé části pak zúčastněné MAS řešili zapojení do nových projektů či …
Celý příspěvek

Příspěvek

Volba do orgánů NS MAS

Dne 20.2.2019 byli na volebním jednání MAS Olomouckého kraje voleni zástupci KS do orgánů NS MAS. Členem Výboru NS MAS byl zvolen Mgr. Ondřej Večeř, zástupce MAS Šternbersko o.p.s. Jako náhradník člena Výboru byla zvolena Bc. Vendula Poláchová z MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Setkání MAS Olomouckého a Moravskoslezského kraje

Rubriky:Aktuality

Vážení kolegové, představitelé místních akční skupin, jménem Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje si vás dovoluji pozvat k účasti na setkání MAS Olomouckého a Moravskoslezského kraje, které se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu 2018 v Hotelu Zámek Velká Bystřice. V prvním dni v rámci odpoledního bloku vystoupí také zástupci Agentury pro podporu podnikání a investic …
Celý příspěvek

Příspěvek

Workshop Programový rámec Programu rozvoje venkova a komunitně vedený místní rozvoj v praxi

Rubriky:Aktuality

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o.p.s., Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na Workshop Programový rámec Programu rozvoje venkova a komunitně vedený místní rozvoj v praxi.  Datum konání: 7. listopadu 2018 od 10:00 do 16:00 hod. Místo konání: Restaurace Stará Sladovna, Kosmonautů 10, …
Celý příspěvek

Příspěvek