KS MAS Olomoucký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje

Přihlásit se

Volba do orgánů NS MAS

Dne 20.2.2019 byli na volebním jednání MAS Olomouckého kraje voleni zástupci KS do orgánů NS MAS. Členem Výboru NS MAS byl zvolen Mgr. Ondřej Večeř, zástupce MAS Šternbersko o.p.s. Jako náhradník člena Výboru byla zvolena Bc. Vendula Poláchová z MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Setkání MAS Olomouckého a Moravskoslezského kraje

Rubriky:Aktuality

Vážení kolegové, představitelé místních akční skupin, jménem Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje si vás dovoluji pozvat k účasti na setkání MAS Olomouckého a Moravskoslezského kraje, které se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu 2018 v Hotelu Zámek Velká Bystřice. V prvním dni v rámci odpoledního bloku vystoupí také zástupci Agentury pro podporu podnikání a investic …
Celý příspěvek

Příspěvek

Workshop Programový rámec Programu rozvoje venkova a komunitně vedený místní rozvoj v praxi

Rubriky:Aktuality

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o.p.s., Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na Workshop Programový rámec Programu rozvoje venkova a komunitně vedený místní rozvoj v praxi.  Datum konání: 7. listopadu 2018 od 10:00 do 16:00 hod. Místo konání: Restaurace Stará Sladovna, Kosmonautů 10, …
Celý příspěvek

Příspěvek

Pozvánka na seminář

Rubriky:Aktuality

V příloze najdete pozvánku na terénní seminář k OPŽP určený pro MAS Olomouckého kraje. Seminář se uskuteční v úterý 12.6. a pořádá jej Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko. Nahlašování účasti a případné dotazy zasílejte RNDr. Magdě Matoušové z AOPK ČR, RP Olomoucko (tel. 602 861 378, magda.matousova@nature.cz).  

Příspěvek